Valoa huomiseen -toiminta 2016-

Valoa Huomiseen-toiminta 14-29 vuotiaille Jyväskylän seudun romaninuorille suunnattu hanke. Hankkeen päätavoitteena on erityistä tukea tarvitsevien romaninuorten elämänhallinnan parantaminen. Muita tavoitteita ovat nuoren- sosiaalisen verkoston vahvistaminen, -omaehtoisen toiminnan lisääminen, oman elämän haltuunotto, sekä romaninuorten vanhempien tukeminen.

Välillisesti toiminnalla vaikutetaan myös pääväestön asenteisiin sekä Jyväskylän alueella romanien kanssa työskenteleviin toimijoihin. 

Hankkeessa on kaksi työntekijää. Toiminnan sisältöön kuuluu nuorten henkilökohtainen tuki ja ohjaus. Vertaistuen ja tukiverkoston luominen ja koordinointi, sekä erilaiset ryhmätoiminnat. Hankkeen tukena toimii myös romanivanhemmista koostuva neuvoa-antava tiimi. 

Valoa Huomiseen-hanketta hallinnoi Jyväskylän Romaninuoret ry ja se on raha-automaattiyhdistyksen rahoittama. Jyväskylän kaupunki on mukana hankkeessa rahoittamalla hankkeen toimitilat.

Valoa Huomiseen
Matarankatu 4 3.krs
40100 Jyväskylä

Natja Florin
Ohjaaja
0505564403
natja.florin@jyvasroma.fi

Dimitri Lindgren
Ohjaaja 
 0505753302

dimitri.lindgren@jyvasroma.fi