Valikko Sulje

Yhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on romaninuorten ja lasten elämänlaadun parantaminen. Romanikulttuurin ja suomalaisromani-identiteetin vahvistaminen. Romanien yhteiskunnallisen aseman ja osallistumisen kohentaminen. Lisäksi yhdistys rakentaa vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön pyrkiviä kontakteja. Pääväestön ja romanien kesken paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.Yhdistyksen tavoitteena on jatkaa, vakiinnuttaa ja kehittää edelleen toimintoja, joita on toteutettu Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamissa Selkkis-,JyväsRoma- ja Siltana Huomiseen projekteissa.

Yhdistyksen eri toimintamuodot:
 
  • Auttaa integroitumaan eli löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa.
 
 • Pyrimme ehkäisemään ja vähentämään nuoren syrjäytymistä.
 
 • Toteutamme romanikielen ja kulttuurin luennoimista.
 
 • Järjestämme lapsille ja nuorille erilaisia vapaa ajan toimintoja esim. kerhotoimintaa ja perhe leirejä.
 
 • Tuemme vanhenmuutta.
 
 • Luomme tukiverkostoja nuoren elämän ympärille oman elämän hyvinvoinnin edistämiseksi.
 
 • Temme ennaltaehkäisevää huume ja päihdetyötä. 
 
 • Järjestämme nuorille erilaisia harraste toimintoja.
 
 • Järjestämme tukihenkilökoulutusta.
 
 • Järjestämme monikulttuurista tiedottamista.
 
 • Temme asennetyötä romanien ja pääväestön keskuudessa.
 
 • Autamme mahdollisuuksien mukaan heikossa sosiaalisessa ja taloudellisessa asemassa olevia Euroopan romaninuoria ja lapsia.

 • Toteuttaamme hanketoimintojamme erilaisten rahoitusten turvin.