Yhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on romaninuorten ja lasten elämänlaadun parantaminen. Romanikulttuurin ja suomalaisromani-identiteetin vahvistaminen. Romaneiden yhteiskunnallisen aseman ja osallistumisen kohentaminen. Lisäksi yhdistys rakentaa vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön pyrkiviä kontakteja. Pääväestön ja romaneiden kesken paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yhdistyksen tavoitteena on jatkaa, vakiinnuttaa ja kehittää edelleen toimintoja, joita on toteutettu Raha-automaattiyhdistyksen ja Veikkauksen rahoittamissa Selkkis-, JyväsRoma Siltana Huomiseen projekteissa ja Valoa Huomiseen toiminnassa. 


 
Yhdistyksen eri toimintamuodot:
 
  • Auttaa integroitumaan eli löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa.
 
 • Pyrimme ehkäisemään ja vähentämään nuoren syrjäytymistä.
 
 • Toteutamme romanikielen ja kulttuurin luennoimista.
 
 • Järjestämme lapsille ja nuorille erilaisia vapaa ajan toimintoja esim. kerhotoimintaa ja perhe leirejä.
 
 • Tuemme vanhempia.
 
 • Luomme tukiverkostoja nuoren elämän ympärille oman elämän hyvinvoinnin edistämiseksi.
 
 • Teemme ennaltaehkäisevää huume ja päihdetyötä.
 
 • Järjestämme nuorille erilaisia harraste toimintoja.
 
 • Järjestämme tukihenkilökoulutusta.
 
 • Järjestämme monikulttuurista tiedottamista.
 
 • Teemme asennetyötä romanien ja pääväestön keskuudessa.
 
 • Autamme mahdollisuuksien mukaan heikossa sosiaalisessa ja taloudellisessa asemassa olevia Euroopan romaninuoria ja lapsia.
 • Toteutamme hanketoimintojamme erilaisten rahoitusten turvin.


Työkaluna työssämme on myös Avartti, se on osana ennaltaehkäisevää työtämme. Avartti toiminta on harrastus joka mahdollistaa tietojen ja taitojen oppimista
 Avartista kiinnostuneet nuoret voivat suorittaa toimintaa yhdistyksemme kerhotoiminnoissa.