Hankkeet

Yhdistys perustettiin vuonna 2006 Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry:n hallinnoiman ennaltaehkäisevää huume- ja päihdetyötä tekevän Selkkis -projektin aikana. Yhdistys on tehnyt vuosina 2006-2015 sekä Selkkis-projektin että tämän jälkeen käynnistyneen JyväsRoma-projektin, sekä viimeisimpänä Siltana Huomiseen-hankkeen kanssa tiivistä yhteistyötä toiminnallisesti ja taloudellisesti, koska sekä projektien että yhdistyksen kohderyhmät olivat pääasiassa samat. Hankkeet ja projektit ovat olleet pääosin raha-automaatti yhdistyksen rahoittamia. Jyväskylän kaupunki on ollut mukana hankkeissa toimitila kustannusten osalta.

Nykyinen Valoa Huomiseen-toiminta on alkanut vuonna 2016.
Jyväskylän Romaninuoret ry haki ensimmäisen kerran vuonna 2018 stean rahoittamaa paikka-auki II avustusta. Yhdistus sai avustuksen. Paikka-auki II  hankeen tarkoitus on työllistää vailla ammattia oleva alle 29-vuotias romaninainen oppisopimuskoulutukseen.
Yhdistys haki uudelleen Paikka-auki II rahoitusta vuonna 2019 ja sai rahoituksen jälleen.