Silta huomiseen -hanke

Siltana Huomiseen-hanke oli 2012-2015 Jyväskylän romaninuoret ry:n hallinnoima ja Raha-automaattiyhdistyksen, sekä Jyväskylän kaupungin rahoittama romaninuorille suunnattu hanke.
Hankkeessa toimi kaksi työntekijää projektinvetäjä Kyösti Hagert, sekä projektityöntekijä Tenho Roth.
 
Hankkeen päätavoitteena oli: romaninuorten yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän torjuminen, sosiaalisen vahvistamisen ja osallistamisen kautta.
 
Romaninuoria tuettiin osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnan toimintoihin, kuten kaupungin nuorisotyön piiriin, työllisyys- ja koulutusmarkkinoille, sekä yrityselämään.
Nuoria myös ohjattiin ja aktivoitiin erilaisten harrastusten pariin ja annettiin ohjeita terveistä elämäntavoista.
 
Hankkeen aikana haluttiin luoda parempi yhteys romaninuorten ja vanhempien välille.
 
 
Projektin vetäjä Kyösti Hagert 
kyosti.hagert@jyvasroma.fi
 
Projektityöntekijä Tenho Roth 
tenho.roth@jyvasroma.fi