Romaneiden historia

Romanit ovat pohjoisen Intian alueelta joskus vuosien 400-1100 välillä lähtenyt kansa, joka on levittäytynyt eri puolille maapalloa. Kaakkois-Eurooppaan romanit tulivat 1300-luvulla. 1400-luvulla heitä alkoi siirtyä Länsi-Eurooppaan ja myöhemmin myös Suomeen. 

Merkittävimpänä maastamuuton syynä on pidetty alueella käytyjä sotia. Maahan tunkeutuneet valloittajat pakottivat romanit etsimään rauhallisempia asuin-alueita.

Ensimmäiset kirjalliset maininnat romanien saapumisesta Suomeen ovat 1500-luvulta. Romanien oletetaan saapuneen Suomeen pääasiallisesti Ruotsin kautta.

Romanit ja yhteiskunta

Kun romanit saapuivat Eurooppaan 1300-luvulla, Euroopassa vallitsi feodaalinen järjestelmä eli keskiajalle tyypillinen hallinnollinen järjestelmä. Järjestelmä perustui karkeasti ottaen ihmisten eriarvoisuuteen. Romanit poikkesivat tapahtuma kulttuuriltaan ja kieleltään Euroopan muusta väestöstä.  Romanit ovat perinteisesti olleet valtaväestöä huonommassa asemassa. Heitä on historiansa aikana vainottu ja vainotaan edelleen useissa maissa, etenkin Itä-Euroopassa. 

Romaneiden asioita käsittelemään asetettiin erityiset valtionkomiteat, jotka jättivät mietintönsä vuosina 1900 ja 1955. Kumpikin komitea tuli suurin piirtein samoihin johtopäätöksiin. Vain sulauttamalla ja sopeuttamalla romanit pääväestöön heidät saataisiin yhteiskuntakelpoisiksi.

1970-luvulla suomalainen yhteiskunta alkoi hyväksyä romanit kansallisena vähemmistönä. Romaneiden sosiaalista ja sivistyksellistä asemaa on parannettu yhteiskunnan erityistoimilla. Samalla on alettu tukemaan romaneiden kulttuuria. 

Romanikieli

Romanikieli eli romanes, kuuluu indoarjalaiseen kieliperheeseen ja se on sukua sanskriitille ja hindin kielelle. Romanikieli on kansainvälinen kieli. Eri puolilla maailmaa olevat romanit puhuvat sitä. Se on jakautunut moniin eri murteisiin.

Romanien elinolojen voimakas muutos ja kulttuurimurros ovat uhanneet romanikielen säilymistä ja kehittymistä. Kielentaito on vähentynyt huolestuttavasti etenkin nuorten keskuudessa.

Romanikieltä on alettu viime vuosien aikana kehittää kirjakieleksi. Suomessa romanikielisiä julkaisuja on kuitenkin tehty todella vähän.

Romanit ovat perhekeskeisiä ja yhteisöllisiä. Arvoperustaltaan romanikulttuuri on ihmissuhdekulttuuria, jossa vanhempien ihmisten kunnioittaminen on etusivulla. 

Faktaa romaneista:

Romaneja maailmassa on noin 50 miljoonaa, joista 8-10 miljoonaa Euroopassa. Suomessa arvioidaan romaneita olevan n.10 000.

Eurooppaan saapumisensa jälkeen romaneita karkotettiin maasta toiseen. He joutuivat vainojen kohteeksi ja heiltä riistettiin ihmisoikeudet. Ruotsista Suomeen romanit saapuivat 1500-luvulla. Siellä romaneihin suhtauduttiin kielteisesti, heiltä kiellettiin sairaanhoito sekä kirkolliset toimitukset. Vuonna 1637 tuli voimaan hirttolaki, jossa annettiin lupa tappaa tavatut romanit.

Toisen maailmansodan aikaan Hitlerin keskitysleireillä kuoli arviolta 500 000 romania.

1900-luvun alkupuolella tavoitteena oli romanien sulauttaminen valtaväestöön.

Vasta 1970-luvulla Suomessa alettiin hyväksyä romanit kansalliseksi vähemmistöksi.

Vuonna 1995 romanien asema vähemmistöryhmänä Suomessa turvattiin lainsäädännöllä perusoikeusuudistuksessa.