Valikko Sulje

Historia

Romanien sukujuuret säilyivät tuntemattomina aina 1700-luvulle asti. Kielentutkijat saivat selville, että romanien kieli on sukua sanskriitille ja hindille. Romanit lähtivät liikkeelle Intiasta 1000-luvun tienoilla. Merkittävimpänä maastamuuton syynä on pidetty alueella käytyjä sotia. Maahan tunkeutuneet valloittajat pakottivat romanit etsimään rauhallisempia asuin-alueita.

Tulo Eurooppaan ja Suomeen

Ensimmäiset kirjalliset maininnat romanien saapumisesta Suomeen ovat 1500-luvulta. Romanien oletetaan saapuneen Suomeen pääasiallisesti Ruotsin kautta.

Romanit ja yhteiskunta

Romanit saapuivat Eurooppaan 1300-luvulla. Euroopassa vallitsi silloin feodaalinen järjestelmä eli keskiajalle tyypillinen hallinnollinen järjestelmä. Järjestelmä perustui karkeasti ottaen ihmisten eriarvoisuuteen. Romanit poikkesivat tapahtuma kulttuuriltaan ja kieleltään Euroopan muusta väestöstä. Sääty-yhteiskunnassa romanit jäivät yhteiskuntaluokkien ulkopuolelle ja heihin alettiin suhtautua torjuvasti.

Romanien asioita käsittelemään asetettiin erityiset valtionkomiteat, jotka jättivät mietintönsä vuosina 1900 ja 1955. Kumpikin komitea tuli suurin piirtein samoihin johtopäätöksiin. Vain sulauttamalla ja sopeuttamalla romanit pääväestöön heidät saataisiin yhteiskuntakelpoisiksi.

1970-luvulla suomalainen yhteiskunta alkoi hyväksyä romanit kansallisena vähemmistönä. Romanien sosiaalista ja sivistyksellistä asemaa on parannettu yhteiskunnan erityistoimilla. Samalla on alettu tukemaan romanien kulttuuria.

Romanikieli

Romanikieli eli romanes, kuuluu indoarjalaiseen kieliperheeseen ja se on sukua sanskriitille ja hindin kielelle. Romanikieli on kansainvälinen kieli. Eri puolilla maailmaa olevat romanit puhuvat sitä. Se on jakautunut moniin eri murteisiin.

Romanien elinolojen voimakas muutos ja kulttuurimurros ovat uhanneet romanikielen säilymistä ja kehittymistä. Kielentaito on vähentynyt huolestuttavasti etenkin nuorten keskuudessa.

Romanikieltä on alettu viime vuosien aikana kehittää kirjakieleksi. Suomessa romanikielisiä julkaisuja on kuitenkin tehty todella vähän.

Faktaa romaneista:

Romaneja maailmassa on noin 50 miljoonaa, joista 8-10 miljoonaa Euroopassa. Suomessa arvioidaan romaneita olevan n.10 000.

Eurooppaan saapumisensa jälkeen romaneja karkotettiin maasta toiseen. He joutuivat vainojen kohteeksi ja heiltä riistettiin ihmisoikeudet. Ruotsi-Suomeen romanit saapuivat 1500-luvulla. Myös siellä romaneihin suhtauduttiin kielteisesti, heiltä kiellettiin sairaanhoito sekä kirkolliset toimitukset. Vuonna 1637 tuli voimaan hirttolaki, jossa annettiin lupa tappaa tavatut romanit.

Toisen maailmansodan aikaan Hitlerin keskitysleireillä kuoli arviolta 500 000 romania.

1900-luvun alkupuolella tavoitteena oli romanien sulauttaminen valtaväestöön.

Vasta 1970-luvulla Suomessa alettiin hyväksyä romanit kansalliseksi vähemmistöksi.

Vuonna 1995 romanien asema vähemmistöryhmänä Suomessa turvattiin lainsäädännöllä perusoikeusuudistuksessa.